P R A K T I J K   O R T H O P E D A G O G I E K  &  R E M E D I A L  T E A C H I N G

Cogmed training door de orthopedagoog

Cogmed traning is een trainingsprogramma waarbij door middel van training van het werkgeheugen aandacht en concentratie van uw kind verbeteren en hyperactiviteit en impulsiviteit verminderd worden. Het is een trainingsprogramma dat op de computer wordt uitgevoerd.

Wat is het werkgeheugen?

Cogmed RM is gericht op het verbeteren van het werkgeheugen om daarmee onder andere de concentratie en aandacht van jeugdigen met ADHD te verbeteren. Het werkgeheugen zorgt ervoor dat informatie voor korte tijd in de hersenen opgeslagen wordt. Hierdoor is er concentratie op een handeling en wordt er onthouden wat er na die handeling gedaan moet worden. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert, is het moeilijk om te focussen, in het voren te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat een onvoldoende functioneren van het werkgeheugen vaak leidt tot problemen met begrijpend lezen en rekenen. De orthopedagoog van Het Kind Centraal is er in gespecialiseerd om het functioneren van uw kind sterk te verbeteren.

Voor wie is Cogmed training?

De Cogmed RM is gericht op kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar, met een werkgeheugenprobleem. Problemen met het werkgeheugen komen voor bij kinderen met een stoornis, zoals ADHD, DCD, ASS, Cognitieve Stoornissen NAO of een van verschillende leerstoornissen (DSM IV). Maar een werkgeheugenprobleem kan ook voorkomen bij kinderen die niet helemaal voldoen aan de criteria voor een van de DSM-IV categorieën. Uw orthopedagoog zorgt altijd voor een diagnose voordat de Cogmed training start.


Naast Cogmed RM zijn er twee varianten: 

  • Cogmed JM is gericht op kinderen van 3 tot en met 6 jaar. 
  • Cogmed QM op volwassenen.

Hoe gaat Cogmed training?

Cogmed RM is een training bestaande uit een serie werkgeheugentaken die de deelnemer op een computer uitvoert en die oplopen in moeilijkheidsgraad. De oefeningen zijn visueel-ruimtelijk, fonologisch en gecombineerd. De training duurt vijf weken met vijf trainingsdagen per week. De training duurt ongeveer 45 minuten per dag, bestaat uit 8 oefeningen en wordt thuis uitgevoerd. Het kind wordt hierbij ondersteund door een trainingshulp, meestal één van de ouders. Eens per week is er contact met de Cogmed Coach, meestal in de vorm van een telefonische coachingsessie. Voorafgaand aan de training wordt in een aanvangsinterview bepaald of de training geschikt is voor een kind. De training wordt afgesloten met een evaluatie. Daarna volgt na zes maanden nog een follow-up om zo de ontwikkeling in de gaten te blijven houden.

 

Is Cogmed training effectief?

Op dit moment lopen er in Nederland verscheidene onderzoeken naar de effecten van Cogmed training. Er is een buitenlands onderzoek gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat Cogmed het werkgeheugen verbetert en dat ADHD-symptomen verminderen. Algemene effecten die naar voren zijn gekomen na het volgen van de training zijn:

  • Beter concentratievermogen.
  • Betere controle over impulsief gedrag.
  • Verbeterd doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken waarbij veel moet worden nagedacht.
  • Betere school- en/of werkresultaten door een betere concentratie.
  • Verbetering in het begrijpend lezen en oplossen van wiskundige problemen.
  • Beter in staat om problemen op te lossen.


Meer  informatie over Cogmed traning staat op www.cogmed.com en  www.beterbrein.nl.
U kunt ook direct een afspraak maken met Het Kind Centraal.

  

HET KIND CENTRAAL
PRAKTIJK ORTHOPEDAGOGIEK
en REMEDIAL TEACHING


Mathilde Kremer-Schipper
Badhuislaan 24
1561 EB  Krommenie
Tel. 075 77 155 87

  Direct een afspraak maken
Onze Links voor u